Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voliči s trvalým pobytom Rajec

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 05.10.2017
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
- voliči s trvalým pobytom Rajec
 
Mesto Rajec oznamuje občan s trvalým pobytom Rajec
 
- Deň a čas konania volieb: 4.11.2017 od 7:00 - 22:00;
- Miesto konania volieb: Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, Rajec, v budove mestského úradu;
- Okrsok č.: 03
 

                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa