Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.04.-30.6.2017

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.04.2017 - 30.06.2017 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7 452,07
Uloženie a zneškodnenie odpadu - 3/2017
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 5 997,12 Oprava výtlkov po zime
33860629 Štefan Kováčik - KODESO 9 701,26 Rekonštrukcia strechy - bytový dom 1.mája
34128344 Cesty Nitra, a.s., 31 270,06 Pokládka asfaltového betónu – ulica Javorová, Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 593,44 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 4/2017
50608835 BROZ STAV s.r.o., Rosina 207 9 413,42 Zateplenie strešnej konštrukcie – mestský bytový dom, ulica Lúčna, Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 673,24 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 5/2017
37430599 Jozef Záň – voda, UK, plyn, Kunerad 233 7 681,72 Rekonštrukcia hygienických zariadení v dielni, budova MSÚ, Rajec
50608835 BROZ STAV s.r.o., Rosina 207 7 055,75 Sanácia strechy – Dom smútku, Rajec
46656111 Redston, s.r.o., Rajec 123 232,92 Úprava ciest priliehajúcich k námestiu SNP Rajec – ul. Štúrova, Zakamenica
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa