naspäť
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 1. 4. - 17. 4.2016
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36400491 T+T, a.s. 1569,91 Vývoz odpadu - obyvatelia - 3/2016
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 15888,87 Rekonštrukcia budovy - MŠ Mudrochova
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 35467,48 Rekonštrukcia budovy - MŠ Mudrochova
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3260,00 El.energia - MsÚ a Radnica -4/2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2862,50 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 4/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3981,45 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 3/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2517,70 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna -3/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1635,80 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2016
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5764,21 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 3/2016
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 2816,67 Plyn - 1.4.- 30.4.2016
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3520,00 Stravné lístky - 1100 ks
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa