Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec - fitness náradie

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec
 
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- Fitness náradie: Sklopná lavička s posuvom na multipress; Brušná staviteľná lavička; Brenchpress lavička; Skrinka troj dverová; Skrinka štvordverová; Skrinka päť dverová; Multipress s posuvom; Činky súbor; Leg press; Predkopávanie; Zakopávanie v ľahu
Dátum prevodu: - 15.02.2012
Nadobúdateľ:
- Richard Duháček, Mateja Bela 3460/70, Žilina; IČO 43072054
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2012/016
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa