Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie I. štvrťrok 2015

 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  1. štvrťrok 2015
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1098,09 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 1.Q 2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3200,00 Stravné lístky - 1 000 ks
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5123,33 Plyn - 1.3.- 31.3.2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 1165,28 Modernizácia a obnova verejného osvetlenia - ul. Moyzesova
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3088,35 Elektrická energia - VO, Denné centrum, trhovisko, Kultúrny dom, parkovacie automaty, dielne, Nám. A. Škrábika -3/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3613,33 El.energia - MsÚ a Radnica - 3/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3164,20 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 2/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3719,72 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 2/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1745,25 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2723,52 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 2/2015
36000477 Bros s.r.o. 1497,00 Tonery do tlačiarní
36371629 AUTO MARKET, a.s 1000,00 Dacia Duster - zálohová platba
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1185,44 Balastné vody - Farský úrad - 2/2015
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1324,71 Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1413,54 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 2/2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 1155,13 Oprava verejného osvetlenia  a údržba el. zariadení
31577075 MEPURA spol. s r.o. 1850,00 Oceľová rampa pre imobilných - bytový dom Hollého
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2880,00 Stravné lístky - 900 ks
36013391 BINEKO, spol. s r.o. -1931,85 Teplo, TÚV a SÚV - vyučtovanie 2014 - MŠ Mudrochova
36401994 SAND SK, s.r.o. 74090,00 Komunikácie a terénne úpravy - bytový dom Hollého 202
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5512,51 Plyn - 1.1.- 31.1.2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 1026,64 Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5271,67 El.energia - MsÚ a Radnica - 1/2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3840,00 Stravné lístky - 1200 ks
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5373,34 Plyn - 1.2.- 28.2.2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 4372,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 2/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3088,35 El. energia - VO, Klub dôchodcov, trhovisko,Kultúrny dom, parkov.  autom., dielne, Nám. A. Škrábika - 2/2015
34757911 Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS 1196,12 Kancelárske potreby
35289830 Ľubomír Záň 1268,00 Zimná údržba ciest - 1/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3328,86 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 1/2015
31586163 HOUR, spol.s r.o. 1146,41 Systémová údržba Human Klasik, Časový mamažér  - 2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2817,19 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 1/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1659,17 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2269,72 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 1/2015
36397971 STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, s.r.o. 66667,40 Nákup pozemkov , suterénu - byt. dom Hollého 202
36397971 STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, s.r.o. 35366,50 Nákup pozemkov - bytový dom Holého 202
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1713,23 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 1/2015
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1326,50 Vývoz odpadu - obyvatelia - 1/2015
35289830 Ľubomír Záň 1368,50 Zimná údržba ciest - 2/2015

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa