Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

naspäť
 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Rajec
IČO: 00321575
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gondžár
Mobil: +421 917752012
Telefón: +421 917752012
Fax: +421 415422224
Email: obstaravanie.rajec@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rajec.sk
 
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: STAVBA ALEBO PRESTAVBA OBYTNÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo WO: 19449-WYP, číslo WO 239/2013 z 06.12.2013
 
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk "Kritériá"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 08.01.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 27.12.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa