MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia 2018-2022

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2019

23.5.  14.8.  3.10.  12.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
P O Z V Á N K A
 
V Rajci dňa 31. októbra 2019
 
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
 
ktoré sa uskutoční dňa 06. novembra 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Rajec, dohoda o urovnaní sporných práv
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka
primátor mesta

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 24.október 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC     V Rajci dňa 21. októbra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva     ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 o… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 16.10.2019   POZVÁNKA       Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2019 (t.j. streda) o 17.00 hod vo veľkej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 3. október 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 26. septembra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 03. októbra 2019 o 16.00 h vo veľkej… viac informácii

Pozvánka na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 13.09.2019     POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční   dňa 19.09.2019 (t.j. štvrtok) o 15.00 hod., v… viac informácii

Pozvánka na zasadanie Finančnej komisie

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci                                                                      … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci       Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email: julia.tomcikova@rajec.sk   V Rajci, 12.9.2019 P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport 18.09.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 09.09.2019   POZVÁNKA   Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 16.00 hod v kancelárii… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14.august 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC V Rajci dňa 07. augusta 2019   P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta o 16.00… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa