MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019
08.04.
2019
1.  Róbert Augustín, Mgr. P P P                
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN                
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P                
4.  Ján Kavec P P P                
5.  Lumír Kardoš P P P                
6.  Martin Matejka P P OsN                
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P                
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P P                
9.  Ján Pekara P P P                
10.  Peter Pekara, Ing. P P OsN                
11.  Marta Repková, Bc. P P P                
12.  Michal Šupka, Mgr. P P                
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P P                


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa