MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019

1.  Róbert Augustín, Mgr. P P                  
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P                  
3.  Peter Hanus, Mgr. P P                  
4.  Ján Kavec P P                  
5.  Lumír Kardoš P P                  
6.  Martin Matejka P P                  
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P                  
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P                  
9.  Ján Pekara P P                  
10.  Peter Pekara, Ing. P P                  
11.  Marta Repková, Bc. P P                  
12.  Michal Šupka, Mgr. P                  
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P                  


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa