MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
28.02.
2019
08.04.
2019
23.05.
2019
14.8.
2019
03.10
2019

1.  Róbert Augustín, Mgr. P P P P P P          
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P P OsN P P OsN          
3.  Peter Hanus, Mgr. P P P P P P          
4.  Ján Kavec P P P P P P          
5.  Lumír Kardoš P P P P P P          
6.  Martin Matejka P P OsN P P P          
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P P P P P P          
8.  Gustáv Mucha, Ing. P P P P OsN P          
9.  Ján Pekara P P P P P P          
10.  Peter Pekara, Ing. P P OsN P P P          
11.  Marta Repková, Bc. P P P P P P          
12.  Michal Šupka, Mgr. P P P P P          
13.  Zuzana Žideková, Ing. P P P P P P          


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa