Zástupca primátora

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí primátor zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
2. Zástupcom primátora môže byť len poslanec.
3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
4. Koordinuje súčinnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva.
 
Mesto Rajec v zmysle § 25 ods. 7, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, určuje odmenu zástupcu primátora mesta Rajec.
Odmena zástupcu primátora sa určuje na sumu 200,- € mesačne.
 
Zástupcom primátora je od 28.11.2022 Ing. Peter Pekara.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa