Primátor mesta RajecIng. MILAN LIPKA

 
Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom.


Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky.


 
 
 
 
Sekretariát primátora:

Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec
 
Tel.: 041/5076521 Tel.: 041/5076519
Fax: 041/5422224
Mail:
primator@rajec.sk,      podatelna@rajec.sk
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa