Archív

Plán kontrolnej činnosti

  Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017. viac informácii

Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky mesta

    • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2016 - 2018. • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2015 - 2017. • Odborné… viac informácii

Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta

    • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2016. • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2015. • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2014. • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa