MsZ - Dochádzka

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ Rajec - volebné obdobie 2022-2026

 

Dochádzka poslancov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva Rajec - rok 2022/2023

 Pč.  Meno a priezvisko, titul         Dátum zasadnutia MsZ Rajec
28.11.
2022
15.12.
2022
09.02.
2023
23.02.
2023
13.04.
2023
27.04.
2023
22.6.
2023
21.09.
2023
30.11.
2023
 1. Róbert Augustín, Mgr.  P  P  P OsN OsN        
 2. Dáša Blažeková, Ing.  P  P  P  P  P        
 3. Juraj Jasenovec, Ing.  P  P  P  P  P        
 4. Radoslav Kadurik
 P  P  P  P  P        
 5. Ján Kavec
 P  P  P  P  P        
 6. Martin Matejka  P  P  P  P  P        
 7. Ján Pekara  P  P  P OsN OsN        
 8. Peter Pekara, Ing.
 P  P  P  P  P        
 9. Zuzana Poláčková, Mgr., M. A., PhD.  P  P  P OsN OsN        
 10. Anna Poljačková  P OsN OsN OsN OsN        
 11. Marta Repková, Bc.  P  P  P  P  P        
 12. Michal Šupka, Mgr.  P  P  P OsN  P        
 13.
 Zuzana Žideková, Ing.  P  P  P  P  P        

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ Rajec - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva Rajec - rok 2022  Pč.  Meno a priezvisko, titul         Dátum zasadnutia MsZ Rajec 31.01. 2022 24.02. 2022 07.03. 2022 14.04. 2022 28.04. 2022 30.05. 2022 … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa