MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia 2018-2022

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2020

27.2. 14.5.  13.8.  28.9.  3.12.

Zasadnutia Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec sa uskutočnia spravidla týždeň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v štvrtok o 16:00 h. Zasadnutia Mestskej rady sú neverejné.

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rajec zasadajú spravidla týždeň pred zasadnutím Mestskej rady.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK           … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                          … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                      … viac informácii

P O Z V Á N K A - mimoriadne zasadnutie MZ - 04. júna 2020 o 16.00 h

POZVANKA   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 04. júna 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Návrh programu: Otvorenie,… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. máj 2020

POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.   Návrh programu: Otvorenie, určenie… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie finančná komisia

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci V Rajci, 21.4.2020   Pozvánka   Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 27.4.2020 (pondelok) prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia

Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email:ivana.bahledova@rajec.sk V Rajci, 20.04.2020   POZVÁNKA   Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční formou e-mailovej… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 20.04.2020   POZVÁNKA               Pozývam Vás na  zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční formou… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020

V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa