SPRAVODAJCA Mestského múzea

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI

    Spravodajca mestského múzea v Rajci začal vychádzať ihneď po založení múzea v roku 1993 dvakrát do roka a od roku 1996 už iba jedenkrát ročne. Od roku 2004 do roku 2007 mal malú odmlku, od tohto roku však vychádza pravidelne 1-krát ročne.
    Sú v ňom uverejnené odborné články súvisiace nielen s mestom Rajec, ale aj blízkym okolím – dočítate sa v ňom rôzne zaujímavosti o histórii, jeho nárečí, faune, flóre...
 
 
UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV

    Svoje príspevky môžete podať najneskôr do 30. júna aktuálneho roka:
- poštou na adresu redakcie,
- e-mailom,
- osobne v MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
 
 
 
KONTAKTY:
Adresa: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel.:  
041/ 507 65 33
Mobil: 0918 774 084
e-mail: zuzana.scasna@rajec.sk
Spravodajca Mestského múzea

Logo Spravodajca MM Rajec  SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2020; súbor PDF (5,50 MB)
Andrej Pauliny: veľký muž z malého mesta; Čriepky z kroniky Rajca - 14. časť; Rajecký nárečový slovník - 13. výber: lexika súvisiaca s varením a prípravou jedla (2. časť); Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 6; Kniha nielen o tradičnom odievaní
Logo Spravodajca MM Rajec SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2019; súbor PDF (5 MB)

Rajecký mestský pivovar; Rajecké súdnictvo; Čriepky z kroniky Rajca (13. časť); Rajecký nárečový slovník - 12. výber: lexika súvisiaca s varením a prípravou jedla; Prvá slovenská kuchárska kniha

Logo Spravodajca MM Rajec SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2018; súbor PDF (10 MB)
Rajecký kostol - pamätník dávnych časov; Výskum mestského múzea odhalil niekoľko zaujímavostí; Čriepky z kroniky Rajca (12. časť); Čo ukrýva kniha Z vŕšku do doliny?; Rajecký nárečový slovník - 11. výber: nárečové slová z okolia Rajca ako súčasť severotrenčianskej lexiky v Slovníku slovenských nárečí
Logo - Spravodajca MM SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2017; súbor PDF; 4,50 MB
Úrodný život Romualda Zaymusa; František Kalesný a jeho výskum v Rajeckej doline; Čriepky z kroniky Rajca (11. časť); Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 5; Rajecký nárečový slovník – 10. výber: písmeno Ž
Logo - Spravodajca MM SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA RAJEC 2016; súbor pdf; 5,62 MB
Logo Spravodajca mestského múzea v Rajci SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2015; súbor pdf; 6,23 MB
Logo SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2014; súbor pdf; 4,33 MB
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2013 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2013; súbor pdf; 2,5 MB
V tomto čísle si prečítate:
Kostol sv. Ladislava – reštaurátorský výskum a realizácia prác v rokoch 2009 – 2013; Čriepky z kroniky Rajca 7. časť; Bibliografia koleopterologickej literatúry z územia Rajeckej kotliny; História výskumu fauny motýľou Rajeckej kotliny III. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 2.;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2012 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2012; súbor pdf; 5,06 MB
V tomto čísle si prečítate:
Nenápadný hmyz Rajeckej doliny; Čriepky z kroniky Rajca(6); Červená koža - Rajčovina; Rajecký nárečový slovník S-Š; Dva nové druhy perlovcov (Nymphalidae; Brenthis) pre Rajeckú dolinu; Bibliografia dipterologickej literatúry z územia Rajeckej doliny; Kultúrny život 20. storočia v Rajci;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2011 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2011; súbor pdf; 8,65 MB
V tomto čísle si prečítate:
Reštaurátorský výskum kostola sv. Ladislava v Rajci; Čriepky z kroniky Rajca(5.); Rajecký nárečový slovník P-R; Dvojkrídlovce (Diptera) Rajeckej doliny; Chochlatkovité motýle Rajeckej doliny; Zo zbierky Mestského múzea;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2010 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2010; súbor pdf; 8,25 MB
V tomto čísle si prečítate:
Juraj Slota v Slovenských dejinách-životopis; Čriepky z kroniky Rajca(4.); História výskumu fauny motýľov Rajeckej doliny; Vzbura pri Kragujevci;Rajecký nárečový slovník M-O; Monitoring netopierov v podkroviach sakrálnych objektov dekanátu Rajec; Zo zbierky Mestského múzea;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2009 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2009; súbor pdf; 26,01 MB
V tomto čísle si prečítate:
Rajeckí rodáci; Fotografie zo zbierky Mestského múzea - Rínik v Rajci v prvej polovici 20. storočia; Čriepky z kroniky Rajca(3.); Rajec nezabúda na významných rodákov - Vladimír Kompánek; ThDr.Andrej Škrábik; JUDr.Matúš Kavec; Juraj Slota Rajecký; RNDr.Karol Stráňaj,DrSc.; JUDr. Fredinand Ďurčanský; prof.MUDr.Karol Matulay,DrSC.; Rudol Pribiš; Ing.arch.Ferdinad Milučký; Alexander Matušík; Jozef Matušík-rajecký rezbár; Rajecký nárečový slovník K-Ľ; Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rajčianke; Vretienkovité motýle Rajeckej doliny;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2008 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2008; súbor pdf; 4,57 MB
V tomto čísle si prečítate:
Jarmok v Rajci - fotografie zo zbierky Mestskéhu múzea v Rajci; Čriepky z kroniky Rajca(2.); Vznik a vývoj remesiel na Slovensku; Rajecký nárečový slovník F-J; Ohniváčikovité motýle Rajeckej doliny; Hájovníkovité motýle Rajeckej doliny;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2007 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2007; súbor pdf; 10,27 MB
V tomto čísle si prečítate:
Spravodajca mestského múzea sa Vám prihovára po dlhšej odmlke. Posledné číslo vyšlo v roku 2004. Dôvody, prečo v rokoch 2005 a 2006 nebol vydaný, už teraz nie sú dôležité. Začali sme znovu, a veríme. že na stránkach muzeálneho spravodajcu budete nachádzať zaujímavé, hodnotné a pútavé informácie. Fotografie z depozitu Mestského múzea v Rajci; Rajec: Obyvateľstvo a jeho religiózna orentácia; Čriepky z kroniky Rajca(1.); Rajecký nárečový slovník A-E; Drobné cicabce Šujanského rašeliniska; Lišajovité motýle Rajeckej doliny; Okáňovité motýle Rajeckej doliny;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2004 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2004; súbor pdf; 13,53 MB
V tomto čísle si prečítate:
Z expozície Mestského múzea; Zanikne rajecké nárečie; Možno 350miliónov rokov vtesnať do jedného dňa; Babôčkové motýle Rajeckej doliny; Očkáňovité motýle Rajeckej doliny; Bocian biely v Rajci; Alexander Matušík; Autori článkov;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2003 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2003; súbor pdf; 12,51 MB
V tomto čísle si prečítate:
Z expozície Mestského múzea; Tajomstvo, ktoré prežilo tisícročie; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Z mikrotoponymie Rajca a Rajeckého chotára; Súmračnikovité motýle Rajeckej doliny; Motýle suchej doliny; Korýtko riečne v Rajeckej doline predsa žije...; Skameneliny - svedkovia minulosti zeme;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2002 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2002; súbor pdf; 13,54 MB
V tomto čísle si prečítate:
Reibmaschinen; Múzeum po 10 rokoch; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(10); Obchod...; Vyskyt vydry riečnej v povodí rieky Rajčianky; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Vidlochvostovité motýle Rajeckej doliny; Mlynárikovité motýle Rajeckej doliny; Motýle doliny Vijtová; Spravodjaca 2002: Bibliogafia 1993-2001; Autori článkov;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2001 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2001; súbor pdf; 11,29 MB
V tomto čísle si prečítate:
Fotografie Rajca - autor Štefan Schmigutz; Z dejín dejín samosprávy v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(9) - Nárečie v Ďurčinej a Šuji; Správa o pozorovaní búrok v Rajci; JUDr. Eugen Pažický (*5.5.1876 - +1919); História výskumu fauny motýľov Rajeckej doliny; Kováčiky rodu Zorochros na brehu Rajčianky; Dravce medzi rastlinami; Autori článkov; Resume;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2000 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2000; súbor pdf; 13,50 MB
V tomto čísle si prečítate:
Inteligencia obce Rajec v roku 1910, členovia učiteľského zboru rímsko-katolíckej ľudovej školy v Rajci v roku 1989; Novinky v múzeu; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(8); Živé osobné mená v Rajci; Pvosienka holá - Primula auricula; Autori článkov; Resume; 
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1999 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1999; súbor pdf; 13,14 MB
V tomto čísle si prečítate:
František Baronkay-prvý vlak vedúci na novootvorenej želzničnej trati Žilina-Rajec.; Venované storočnici rajeckej železnice; Výstvba miestnej železnice zo Žiliny do Rajca; A čo sa o tejto významnej udalosti píše v kronike mesta Rajec?; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(7); Hrádek v Turí; Z histórie Lietavského panstva; Juraj Slota Rajecký; Kováčiky rodu Anostirus v Rajeckej doline; Snežienka jarná - Galanthus nivalis L.; Autori článkov; Resume;Plán železničnej trate končiacej v Rajci z konca 19. storočia a skutočný stav železnice stanice v Rajci z roku 1925;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1998 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1998; súbor pdf; 14,75 MB
V tomto čísle si prečítate:
Mgr. Andrea Leždíková, Múzeum je naše a hlavne pre nás...; Feudálne vlastníctvo a urbárske spoločenstvá; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(6); Knižný dar múzeu; Poznáte Imricha Jakúbeka?; Dvojkrídlovce (Diptera)NPR Kľak v Lúčanskej Malej Fatre; Člákonožce rašeliniska Šuja; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Zvláštne javy v okolí Rajca; Autori článkov; Resume; Ing. Viliam Leždik PhD.; Urbárske zákony-1836;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1997 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1997; súbor pdf; 12,74 MB
V tomto čísle si prečítate:
Ján Šimún, akademický sochár, rodák z Rajeckej Lesnej; Naše päťročné úspechy i "boliestky"; Archívne dokumenty k dejinám Rajca; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(5); Pohľadnice Rajca a ich vydavatelia; Hodnota dobového materiálu; Niektoré literárne diela rajeckých rodákov vo fonde Mestského múzea; Postupy starých majstrov - politúra; Zmeny štruktúry makrozoobentosu riečky Rajčanky ako dôsledok vplyvu ľudskej činnosti v intravilne mesta Rajec; Netopiere opäť po štyroch rokoch; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny, Ľalia zlatohlavá - Lilium martagon I.; Autori článkov; Resume; Milan Janík, akademický maliar; Rajec-1865;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1996 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1996; súbor pdf; 13,02 MB
V tomto čísle si prečítate:
 Stredoveké písomné pamiatky, týkajúce sa kráľa svätového Ladislava; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(4) - Jazykové aspekty etymologických výskumov v Rajci; Preslávili naše mesto - Andrej Metod Černiansky, Anton Dubec; Stavovce (vertebrata) prírodnej rezervácie Šujaské rašelinisko; Svrčiak zelenkavý; Príspevok k poznaniu dvojkrídlovcov (Diptera) povodia Rajčanky; Niektoré poznatky o režime povrchových vôd rieky Rajčanky; Svetluška Phosphaenus hemipterus; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Autori článkov; Resume; Prispeli na rozvoj múzea; Zo zbierok múzea; Pečatidlá mesta Rajec zo zbierok múzea s obrazom sv. Ladislava z 18. a 19. storočia;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1995 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1995 - 2; súbor pdf; 13,3 MB
V tomto čísle si prečítate:
Jarmoky v Rajci; Rajecké múzeum po troch rokoch; Mesto Rajec v období feudalizmu; Zaujímavá stavba v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(3); Začiatky dobrovoľného hasičského zboru v Rajci; Záhrady a priľahlé plochy ako entomologická lokalita; Nové katagórie chránených území; Askalafus škvrnitokrídly v Rajeckej doline; Resume
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1995 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1995 - 1; súbor pdf; 11,93 MB
V tomto čísle si prečítate:
Erupcia fantázie, Stanislav Lajda; Rajec a jeho kultúrne dedičstvo; Pôvod Mariánskej kaplnky v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia(2); Začiatky včelárstva v Rajci a okolí; Anton Petrovský Šichman; Príspevok k archeologickým nálezom na lokalite Malá Čierna - Petrová; Entomologicky najhodnotnejšia dolina v katastri Rajec; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Resume;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1994 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1994 - 2; súbor pdf; 17 MB
V tomto čísle si prečítate:
Štefan Bača; Rezbárstvo v Rajci - Ján Žeranovič, Andrej a Ján Pažický, bratia Igondovci, Jozef Brieštenský, Jozef Matušík, Elemír Kompánek, Anton Drexler, Jozef Plundrík, Jozef Pekara,
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1994 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1994 - 1; súbor pdf; 11,97 MB
V tomto čísle si prečítate:
František Volf 1897-1983 Třeboň; Rajecká muzeálna spoločnosť; Vyhlásenie budovy Mestského múzea za kultúrnu pamiatku; Príspevok k dejinám stavania v Rajci; Načieram do studnice svojich predkov; Rajecké nárečie; Hvezdár, feľčiar a hodzinár ne dzedziňe; Ján Frivaldský, rajecký rodák a múzejnik; Neživá príroda Rajeckého regiónu(3); Niektoré poznatky o výskyte termálnych vôd v Rajeckých Tepliciach; Pohľadnica-Fačkov1908; Prehľad metód konzervácie muzeálnych predmetov z dreva; Resume; História jednej výstavy-Mikukáš Uhlárik;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1993 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1993 - 2; súbor pdf; 13,4 MB
V tomto čísle si prečítate:
Magdaléna Prešnajderová - Rybáriková; Predstavujeme expozíciu Mestského múzea; Neživá príroda Rajeckého regiónu(2); Predhoria Strážských vrchov v okolí Rajca; Poznámka k faune rajeckých studní; Netopiere blízko nás; Symboly obce Rajecká Lesná - Frivald; Galéria pri Mestskom múzeu;
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1993 SÚBOR NA STIAHNUTIE-TYP SÚBORU PDF SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 1993 - 1; súbor pdf; 10,11 MB
V tomto čísle si prečítate:
Anton Koleda,1930,Rajec; Múzeu na cestu; Miesto príhovoru...; Vďaka ti múzeum za tvoj zrod; História a súčasnosť buodovy Mestského múzea; História vývoja mesta Rajec v spojitosti s Architektúrou; Sakrálna architektúra v Rajeckej doline; Neživá príroda Rajeckého regiónu(1); Vstavačovité v okolí Rajca; Význam a funkcia hmyzu v prírode; Zberatelia a história; (FK-ŠK Rajec); Piesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva a kto sa rád díva, krásne veci spoznáva; Sponzori Mestského múzea v Rajci; Repor of the Town Museum; Rajecká Muzeálna spoločnosť;

 

V tomto čísle si prečítate Zemania v mestečku Rajec; Čriepky z Kroniky Rajca (9. časť); Stopy drotárov v Rajci; Rajecký nárečový slovník (8. časť) písmeno V; Rajecký knižnica oslavuje 90. výročie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa