Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI

    Spravodajca mestského múzea v Rajci začal vychádzať ihneď po založení múzea v roku 1993 dvakrát do roka a od roku 1996 už iba jedenkrát ročne. Od roku 2004 do roku 2007 mal malú odmlku, od tohto roku však vychádza pravidelne 1-krát ročne.
    Sú v ňom uverejnené odborné články súvisiace nielen s mestom Rajec, ale aj blízkym okolím – dočítate sa v ňom rôzne zaujímavosti o histórii, jeho nárečí, faune, flóre...
 
 
UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV

    Svoje príspevky môžete podať najneskôr do 30. júna aktuálneho roka:
- poštou na adresu redakcie,
- e-mailom,
- osobne v MsÚ Rajec - odd. kultúry
 

PRACOVNÁ DOBA
pondelok – piatok         8.00 – 16.00 hod.
 
 
KONTAKTY:
Adresa: MsÚ Rajec - odd. kultúry
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel./fax:  
041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil: 0910 923 575, 0910 909 049
e-mail: mesacnik.rajcan@rajec.sk
zuzana.scasna@rajec.sk