SPRAVODAJCA Mestského múzea

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2002

V tomto čísle si prečítate:
Múzeum po 10 rokoch; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (10. – Remeslá a ich odraz v rajeckom nárečí); Obchod...; Výskyt vydry riečnej v povodí rieky Rajčianky; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Vidlochvostovité motýle Rajeckej doliny; Mlynárikovité motýle Rajeckej doliny; Motýle doliny Vojtová; Spravodajca 2002: Bibliografia 1993-2001.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2001
 
V tomto čísle si prečítate:
Z dejín samosprávy v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (9. – Nárečie v Ďurčinej a Šuji); Správa o pozorovaní búrok v Rajci; JUDr. Eugen Pažický; História výskumu fauny motýľov Rajeckej doliny; Kováčiky rodu Zorochros na brehu Rajčianky; Dravce medzi rastlinami.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2000
 
V tomto čísle si prečítate:
Novinky v múzeu; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (8. – nárečie v Rajeckej Lesnej); Živé osobné mená v Rajci; Vydra na Rajčanke; Prvosienka holá – Primula auricula L.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1999
 
V tomto čísle si prečítate:
Venované storočnici rajeckej železnice; Výstavba miestnej železnice zo Žiliny do Rajca; A čo sa o tejto významnej udalosti píše v kronike mesta Rajec?; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (7. – nárečie vo Fačkove); Hrádek v Turí; Z histórie spravovania Lietavského panstva; Juraj Slota Rajecký; Kováčiky rodu Anostirus v Rajeckej doline; Snežienka jarná – Galanthus nivalis L.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1998
 
V tomto čísle si prečítate:
Mgr. Andrea Leždíková, Múzeum je naše a hlavne pre nás...; Feudálne vlastníctvo a urbárske spoločenstvá; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (6. – O najnovších výskumoch nárečia v Rajci a v Rajeckej doline); Knižný dar múzeu; Poznáte Imricha Jakúbeka?; Dvojkrídlovce (Diptera) NPR Kľak v Lúčanskej Malej Fatre; Článkonožce rašeliniska Šuja; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Zvláštne javy v okolí Rajca; Ing. Viliam Leždik, PhD.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1997
 
V tomto čísle si prečítate:
Ján Šimún; Naše päťročné úspechy i "boliestky"; Archívne dokumenty k dejinám Rajca; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (5. – Ďalšie zdroje získavania jazykového materiálu o rajeckom nárečí); Pohľadnice Rajca a ich vydavatelia; Hodnota dobového materiálu; Niektoré literárne diela rajeckých rodákov vo fonde mestského múzea; Postupy starých majstrov – politúra; Zmeny štruktúry makrozoobentosu riečky Rajčanky ako dôsledok vplyvu ľudskej činnosti v intraviláne mesta Rajec; Netopiere opäť po štyroch rokoch; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny, Milan Janík.
 
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1996
 
V tomto čísle si prečítate:
Stredoveké písomné pamiatky, týkajúce sa kráľa sv. Ladislava; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (4. – jazykové aspekty etymologických výskumov v Rajci); Preslávili naše mesto; Stavovce (vertebrata) prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko; Svrčiak zelenkavý; Príspevok k poznaniu dvojkrídlovcov (Diptera) povodia Rajčanky; Niektoré poznatky o režime povrchových vôd rieky Rajčanky; Svetluška Phosphaenus Hemipterus; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2/1995
 
V tomto čísle si prečítate:
Jarmoky v Rajci; Rajecké múzeum po troch rokoch; Mesto Rajec v období feudalizmu; Zaujímavá stavba v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (3); Začiatky dobrovoľného hasičského zboru v Rajci; Záhrady a priľahlé plochy ako entomologická lokalita; Nové kategórie chránených území; Askalafus škvrnitokrídly v Rajeckej doline.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1/1995
V tomto čísle si prečítate:
Erupcia fantázie – Stanislav Lajda; Rajec a jeho kultúrne dedičstvo; Pôvod Mariánskej kaplnky v Rajci; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (2); Začiatky včelárstva v Rajci a okolí; Anton Petrovský Šichman; Príspevok k archeologickým nálezom na lokalite Malá Čierna – Petrová; Entomologicky najhodnotnejšia dolina v katastri Rajec; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny.
SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2/1994
 
V tomto čísle si prečítate:
Štefan Bača; Rezbárstvo v Rajci – Jozef Brieštenský, Jozef Matušík, Elemír Kompánek, Anton Drexler, Jozef Plundrík, Jozef Pekara, Viktor Buček.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa