SPRAVODAJCA Mestského múzea

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2014
 
V tomto čísle si prečítate:
Reštaurovanie historickej mapy mesta Rajec z roku 1847; Čriepky z Kroniky Rajca –8. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 3; Rajecký nárečový slovník – 7. výber: písmená T – U; Pohánkovec – ohrozenie pre biotopy Rajeckej doliny.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2013
 
V tomto čísle si prečítate:
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava v Rajci (reštaurátorský výskum v rokoch 2009 – 2013); Čriepky z kroniky Rajca – 7. časť; História výskumu fauny motýľou Rajeckej kotliny – III. časť; Bibliografia koleopterologickej literatúry z územia Rajeckej kotliny; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 2.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2012
 
V tomto čísle si prečítate:
Nenápadný hmyz Rajeckej doliny; Čriepky z kroniky Rajca – 6. časť; Červená koža – rajčovina; Rajecký nárečový slovník – 6. výber: písmená S – Š; Dva nové druhy perlovcov pre Rajeckú dolinu; Bibliografia dipterologickej literatúry z územia Rajeckej doliny.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2011
 
V tomto čísle si prečítate:
Reštaurátorský výskum kostola sv. Ladislava v Rajci; Čriepky z kroniky Rajca – 5. časť; Rajecký nárečový slovník – 5. výber: písmená P – R; Dvojkrídlovce (Diptera) Rajeckej doliny; Chochlatkovité motýle Rajeckej doliny.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2010
 
V tomto čísle si prečítate:
Juraj Slota v Slovenských dejinách – životopis; Čriepky z kroniky Rajca – 4. časť; História výskumu fauny motýľov Rajeckej doliny – II. časť; Vzbura pri Kragujevaci; Rajecký nárečový slovník – 4. výber: písmená M – O; Monitoring netopierov v podkroviach sakrálnych objektov dekanátu Rajec.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2009

V tomto čísle si prečítate:
Čriepky z kroniky Rajca 3); Rajec nezabúda na významných rodákov; Jozef Matušík – rajecký rezbár; Rajecký nárečový slovník – 3. výber: písmená K – Ľ; Zimné sčítanie vodného vtáctva na Rajčanke; Vretienkovité motýle Rajeckej doliny.
 
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2008

V tomto čísle si prečítate:
Čriepky z kroniky Rajca 2.; Vznik a vývoj remesiel na Slovensku; Rajecký nárečový slovník – 2. výber: písmená F – J; Ohniváčikovité motýle Rajeckej doliny; Hájovníkovité motýle Rajeckej doliny.
Spravodajca mestského múzea sa vám prihovára po dlhšej odmlke. Posledné číslo vyšlo v roku 2004. Dôvody, prečo v rokoch 2005 a 2006 nebol vydaný, už teraz nie sú dôležité. Začali sme znovu, a veríme. že na stránkach muzeálneho spravodajcu budete nachádzať zaujímavé, hodnotné a pútavé informácie.
 
 
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2007
 
V tomto čísle si prečítate:
Rajec: Obyvateľstvo a jeho religiózna orientácia; Čriepky z kroniky Rajca (1.); Rajecký nárečový slovník (1. výber: písmená A – E); Drobné cicavce Šujského rašeliniska; Lišajovité motýle Rajeckej doliny; Okáňovité motýle Rajeckej doliny.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2004
 
V tomto čísle si prečítate:
Zanikne rajecké nárečie?; Možno 350 miliónov rokov vtesnať do jedného dňa?; Babôčkové motýle Rajeckej doliny; Očkáňovité motýle Rajeckej doliny; Bocian biely v Rajci; Alexander Matušík.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2003
 
V tomto čísle si prečítate:
Tajomstvo, ktoré prežilo tisícročie; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny; Z mikrotoponymie Rajca a rajeckého chotára; Súmračníkovité motýle Rajeckej doliny; Motýle Suchej doliny; Korýtko riečne v Rajeckej doline predsa žije...; Skameneliny – svedkovia minulosti zeme.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa