Pozvánka - Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.5.2023

MESTO RAJEC

 

Predseda: Martin Matejka

Členovia: Ján Pekara, Ing. Daša Blažeková, Ing. Juraj Jasenovec


V Rajci, 23.05.2023

Pozvánka

 

    Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  30.05.2023 (utorok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

  1. Prerokovanie sťažnosti – susedské spory
  2. Informácia náčelníka MsP

  Martin Matejka

predseda KOVP

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa