Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 22.7.2021

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

 

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

 

V Rajci, 16.7.2021

 POZVÁNKA

 

      Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 22.07.2021 (štvrtok) o 16,00 hod. so stretnutím na MsÚ Rajec v malej zasadačke na 1. poschodí.

 

Program:

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 31/2021
  2. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci"
  3. Rôzne

 

 

S pozdravom

 

Mgr. Róbert Augustín, v.r.

predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa