Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 10.12.2020

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec


 

Rajec, 04.12.2020

 

 

POZVÁNKA

 

 

Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční

 

dňa 10.decembra 2020 o 14.30 hod.,

v malej zasadačke, na 1. poschodí MsÚ Rajec.

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pomoci v čase náhlej núdze
  3. Diskusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                   predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa