Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport 18.09.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 09.09.2019
 
POZVÁNKA
 
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 16.00 hod v kancelárii prednostu MsÚ  č. dv. 10 na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
Program:
 1. Otvorenie a privítanie
 2. Predstavenie programu
 3. Odsúhlasenie programu
 4. OZ Tília+ OZ Paletka (predstavenie využitia  poskytnutých prostriedkov)
 5. Zhodnotenie akcií a pripomienky ku akciám, ktoré doteraz prebehli, ktoré organizovalo oddelenie kultúry Rajec a organizácie, ktoré Mesto Rajec podporilo
 6. Predstavenie plánu akcií do konca roka 2019
 7. Návrh na koordináciu kultúrnych a športových akcií pre rok 2020 v rámci Rajeckej doliny.
 8. Návrh na uskutočnenie stretnutia s organizáciami, ktoré získali finančnú podporu mesta.  
 9. Predstavenie pracovného materiálu, ktorý určuje podmienky organizácie kultúrnych a športových podujatí na území mesta
 10. Návrhy na zmenu podmienok prideľovania finančných prostriedkov.
 11. Návrh na zorganizovanie spoločného stretnutia mladých športovcov, trénerov klubov, ktorí reprezentujú Mesto Rajec (december 2019) .
 12. Správy o výchovno–vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ, ZŠ, ZUŠ
 13. Diskusia
 
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie
                                 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa