Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport 11.07.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 02.07.2019
 

POZVÁNKA

 
            Pozývam Vás na neverejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 11.07.2019 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod, v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
Program:
  1. Otvorenie a privítanie
  2. Odsúhlasenie programu zasadnutia komisie
  3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) :
  4. Zmeny a doplnok  č. 2  územného plánu mesta (ÚP):   
  5. Diskusia
 
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie

Pozývajú sa:
Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec
Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec
Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec
PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec
Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15
Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec
Bc. Júlia Tomčíková
 
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa