Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 07.05.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 03.05.2019
 
POZVÁNKA
 
 
 
            Pozývam Vás na zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 07.05.2019 (t.j. utorok) o 16.00 hod, v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
 
 
Program:
 
1.     Otvorenie a privítanie
2.     Návrh rokovacieho poriadku Komisií pri MZ v Rajci
3.      Diskusia
 
 
           S pozdravom
 
Ján Kavec v.r.
predseda komisie
 
 
 
Pozývajú sa:
Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec
Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec
Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec
PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec
Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15
Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa