Úradné oznamy - rok 2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľana, revír Podhorie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA   OZNÁMENIE O VYPLÁCANÍ NÁHRADY ZA UŽÍVANIE POĽOVNÝCH POZEMKOV ZAČLENENÝCH DO POĽOVNÉHO REVÍRU „POĽANA, REVÍR PODHORIE".        V súlade s článkom III ods. 7) Zmluvy o užívaní poľovného revíru „PODHORIE", užívateľ predmetného revíru: Poľovnícke… viac informácii

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia  s účinnosťou od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. do odvolania
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52P.O.BOX 45826 45 Bratislava sp. zn.: OLP/6850/2020Bratislava, 28.08.2020     OpatrenieÚradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia            … viac informácii

Oznámenie o streľbách - SEPTEMBER 2020

Oznámenie o streľbách - SEPTEMBER 2020
    OZNÁMENIE O STREĽBÁCH     Oznamujeme vám, že na strelnici v Kamennej Porube   budú prebiehať v mesiaci september ostré streľby nasledovne:         dátum od do   st 02.09.2020 8.00 15.00 hod. št 03.09.2020 8.00 15.00 hod. pi 04.09… viac informácii

Pokyn - opatrenia pre školy a školské zariadenia v čase COVID-19

Pokyn - opatrenia pre školy a školské zariadenia v čase COVID-19
MESTO RAJEC Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec   Rajec, 24. august 2020 Číslo:       3578/2020 Pokyn      Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a… viac informácii

Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení

Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení
Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení   Maratón klub Rajec v spolupráci s Mestom Rajec v tomto roku zabezpečí uskutočnenie 37. ročníka maratónskeho podujatia s obmedzeniami. Tento ročník nie je jednoduchý po všetkých stránkach, z dôvodu rôznych zákazov, ktoré dnešná „korona kríza“… viac informácii

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok zasiela v prílohe Vyhlásenie času zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 29.7.2020. viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení  § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení  § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa