Mesto Rajec pri príležitosti vianočných sviatkov poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

 OZNAM

 

Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec.

Rodiny, ktoré  prejavia záujem o vecnú dávku, sa preukážu  potvrdením z ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi spolu s občianskym preukazom na Mestskom úrade Rajec, v dňoch od 25.11.2020 do 02.12.2020 počas úradných hodín, v kancelárii č. 20 na 1. poschodí.

 

 

                                                                                             MsÚ Rajec, odd. správne

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa