Štatistický úrad SR - Realizácia zisťovanie údajov pre štatistiku Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v roku 2024

Zverejnené: 31.1.2024
Zvesené: 28.7.2024

Štatistický úrad SR v roku 2024 uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných 503 samospráv, medzi nimi aj mesto Rajec. Zisťovanie sa uskutoční priebežne od 1. februára do 27. júla 2024.

V tomto období niektoré vybrané domácnosti v Rajci navštívi zamestnanec štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa