TS: Preventívna aktivita Mesta Rajec - Extrémizmus v spoločnosti

MESTO RAJEC

 TLAČOVÁ SPRÁVA

Preventívna aktivita Mesta Rajec - Extrémizmus v spoločnosti

 

Rajec, 03.10.2022

Mesto Rajec v čase od 08.45 – 11.30 hod. uskutoční v Kultúrnom dome v Rajci aktivitu zameranú na prevenciu extrémizmu v spoločnosti, ktorú organizuje Mesto Rajec v spolupráci s odborom prevencie kriminality MV SR Bratislava, s oddelením prevencie kriminality KR PZ Žilina, pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Lipku.

Preventívnej aktivity sa zúčastnia študenti 1.- 4. ročníka Gymnázia v Rajci, žiaci 8.- 9. ročníka Katolíckej spojenej školy a Základnej školy na ulici Lipová v Rajci (celkom 300 študentov a žiakov).

Úvodná aktivita začne príhovorom primátora mesta Ing. Milana Lipku.

Obsahom preventívnej aktivity bude divadelné predstavenie Extrémizmus v spoločnosti, ktoré bolo naštudované rajeckým ochotníckym súborom Kožkár.

Následne prednášku o extrémizme v spoločnosti prednesie lektor odboru prevencie kriminality MV SR.

Po ukončení prednášky sa uskutoční diskusia na odprednášanú tému s lektorom odboru prevencie kriminality MV SR a policajtom oddelenia prevencie kriminality KR PZ v Žiline.

Veríme, že táto aktivita Mesta Rajec uvedie zúčastnených študentov a žiakov do problému extrémizmu spoločnosti, čím napomôže k správnemu rozhodovaniu počas krízových situácií.

 

Kontakt:         

Blanka Porubčanská – sekretariát MsÚ Rajec

Tel: 041/542 20 30, 0905 683 429, e-mail: msu@rajec.sk
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa