MsP Rajec: Obchodovanie s ľuďmi - prednáška pre žiakov

MsP Rajec: Obchodovanie s ľuďmi

 

             Obchodovanie s ľuďmi (moderné otroctvo, Modern Slavery) predstavuje závažné porušovanie ľudských práv a zásah do dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti. Má veľmi široký medzinárodný dosah a v súčasnosti je celosvetovým problémom. Je celosvetovo radené medzi najvýnosnejšie a najrýchlejšie sa rozmáhajúce druhy organizovanej trestnej činnosti (zbrane, drogy, obchod s ľuďmi) z dôvodu ľahkého prístupu k tovaru – ľudskej bytosti, možnosti predávať obeť opakovane, ľahkej náhrady straty tovaru a minimálnych finančných strát.

             Podľa údajov OSN je vo svete ročne zobchodovaných 2 – 4 milióny ľudských obetí, pričom zločinecké skupiny zinkasujú zisk vo výške 150 miliárd USD.

             Len v Európe je takto ročne zobchodovaných takmer 500 tisíc ľudských obetí, pričom zločinecké skupiny zinkasujú zisk vo výške 13 miliárd EUR.

             Slovenská republika svojou zemepisnou polohou, vnútornou infraštruktúrou, medzinárodnými dopravnými koridormi, 98 km dlhou schengenskou hranicou s Ukrajinou, vnútornou štruktúrou a skladbou obyvateľstva, sociálno-ekonomickou situáciou objektívne vytvára optimálne predpoklady pre existenciu nadnárodného zločinu obchodovania s ľuďmi. Je možné konštatovať, že Slovenská republika je krajinou pôvodu, resp. zdrojovou a tranzitnou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, pričom čoraz častejšie aj samotným miestom vykorisťovania obetí.

Fotogaléria: Prednáška o obchodovaní s ľudmi na Gymnáziu v Rajci

             Ako sa teda nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Odpoveď na túto otázku sa pokúsili zodpovedať policajti odboru obchodovania s ľuďmi Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, plk. JUDr. Kamil Pinček, mjr. PhDr. Simona Horníková a mjr. Ing. Janka Noskovičová počas prednášok zorganizovaných v spolupráci s Mestskou políciou v Rajci, ktoré sa uskutočnili pod záštitou primátora mesta Rajec Ing. Milana Lipku v dňoch 28. júna 2021 pre študentov Gymnázia v Rajci a 17. septembra 2021 pre Fotogaléria: Prednáška o obchodovaní s ľudmi v Základnej škole na Lipovej ulicižiakov 9. ročníka Základnej školy, Lipová v Rajci. Študenti gymnázia a žiaci ZŠ Lipová získali informácie o formách, metódach, postupoch a profile páchateľov tejto závažnej trestnej činnosti. Taktiež získali informácie, ako majú postupovať a načo sa majú zamerať pred vycestovaním do zahraničia (štúdium, práca, cestovanie), alebo počas pobytu v zahraničí, aby sa nestali obeťou obchodovania s ľuďmi. Počas prednášok policajti Policajného prezídia taktiež poskytli informácie, ako postupovať v prípade, ak sa staneme obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo sme svedkom tohto závažného protiprávneho konania.

 

Mgr. Adrian Begáň, náčelník MsP Rajec

Snímky: archív MsP

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa