Oznámenie o doručovaní rozhodnutí na úhradu komunálneho odpadu za rok 2021

OZNAM

Oznamujeme občanom a právnickým osobám, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku, že v týchto dňoch Mesto Rajec začína doručovať do elektronických schránok rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2021 a miestnych daní (daň z nehnuteľnosti a daň za psa) za rok 2021.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa