MESTSKÝ ÚRAD OD 9. 11. 2020 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ

Krízový štáb mesta Rajec dňa 8. 11. 2020 rozhodol, že Mestský úrad Rajec bude odo dňa 9. 11. 2020 až do odvolania zatvorený pre verejnosť. Napriek tomu, že bude mestský úrad pre verejnosť zatvorený, služby občanom naďalej poskytuje elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Aktuálne telefónne čísla a e-mailové kontakty na jednotlivé oddelenia úradu sú k dispozícii na internetovej stránke mesta v sekcii Kontakty/Kontakty na zamestnancov MsÚ. Aktuálne informácie občania nájdu na internetovej stránke mesta a v mobilnej aplikácii „Rajec“.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa