Odberové miesta - Celoplošné testovanie občanov na COVID-19 v Rajci

Celoplošné testovanie občanov na COVID 19 v Rajci

 

      Mesto Rajec oznamuje, že celoplošné testovanie občanov bude realizované v dňoch 31.10. a 1.11. 2020 v čase od 07:00 – 12:00, od 13:00 – 17:30 a od 18:00 do 21:30 hod.  Priestory na testovanie budú čiastočne podobné, ako počas konanie bežných volieb, avšak v exteriéri a s malou úpravou ulíc. Testovanie sa týka osôb vo veku od 10 do 65 rokov.

   Žiadame občanov, aby dodržiavali určený harmonogram podľa ulíc a dodržiavali odstup minimálne 2 m od ostatných občanov.

    Aktuálne počty čakajúcich v rade budú vysielať kamery ON LINE na web stránke mesta www.rajec.sk

     


 

Odberové miesto č. 01

Základná škola, Lipová 2, Rajec – hlavný vchod do budovy

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste

31.10.2020      Hollého (č. 1 – 49) – bytové domy

  1.11.2020      Lipová, Orgovánová, Ružová, Jabloňová

 


 

Odberové miesto č. 02

Areál Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste

31.10.2020      S. Chalupku, Moyzesova, Obr. mieru  

 1.11.2020        Hurbanova (č. 1–4, 6–12), Fučíkova, Krivín, Záhradnícka, Nádražná (č. 25-37),

                         Jánošíkova, 1. mája

 

 


 

Odberové miesto č. 03

Mestský úradu, Nám. SNP 2/2 - pred vstupom do budovy MsÚ

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste

31.10.2020      Javorová, Smreková, Bystrická, Lúčna, Bielisko

 1.11.2020        Športová, Hviezdoslavova, Kostolná, Nádražná (č. 1-23, 38-64), Kmeťova,

                          Hurbanova (č. 5), Kollárova, M.R. Štefánika, Hollého (rod. domy č. 60-117),

                          Komenského, Nám. SNP, Námestie Andreja Škrábika, Sládkovičova,                  

                          Šafárikova, Švermova, Vojtová, Zakamenica, Partizánska (č. 1-10, 134–143),

                          Štúrova a mestskú časť Rajec-Charubina, Občania bez domova s trvalým

                          pobytom Rajec  

 

 


 

Odberové miesto č. 04

Areál Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste

31.10.2020       Mudrochova, Pri Rajčanke, Slottova, Fullova, Plávkova, Nerudova, Jilemnického  

 1.11.2020          Benkova, Partizánska (č. d. 11 – 133, 144 - 146), Haškova, Janka Kráľa,
                             Frivaldského, Alexyho
 
 
 

Inštruktážne video z testovania na odbernom mieste nájdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=emb_logo
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa