Zápis do 1. ročníka

Základná škola Lipová 2, Rajec; odkaz na novú stránku
Základná škola, Lipová 2, Rajec 
Kontakt: 
Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833
 
v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a VZN Mesta Rajec č. 10/2019, uskutoční
 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
 
Možnosti zápisu dieťaťa:
a) elektronicky na www.mzsrajec.edu.sk 15 .4. - 30. 4. 2020
 
b) osobne v ZŠ Lipová 2, Rajec
24. 4. 2020 (piatok)  od 15.00 - 18.00 h
25. 4. 2020 (sobota) od   9.00 - 11.00 h
 
Na osobný zápis sa dostaví zákonný zástupca (bez účasti dieťaťa),
ktorý si so sebou prinesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 
Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené v čase od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená školská dochádzka.


 PaedDr. Marian Paprskár  v. r.
 riaditeľ školy
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa