O Z N A M
 
Vážení občania,
  
oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 do 30.9.2019
bude čiastočne uzavreté parkovisko na ulici Hollého (od BD s.č. 163 až po BD  s.č. 159)
z dôvodu výmeny rozvodov ústredného kúrenia spoločnosti BINEKO s.r.o. Rajec.
 
Náhradné parkovanie automobilov  bude umožnené na:
 
bývalom antukovom ihrisku pri kotolni Sever,
 nespevnenom parkovisku na ulici M. R. Štefánika,
 na ulici Lipová pred základnou školou.
 
 
Ďakujeme za  porozumenie, trpezlivosť a zároveň Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť. 
 
             S pozdravom
 
Bc. Júlia Tomčíková
Vedúca oddelenia výstavby
 
Náhradné parkovanie automobilov  bude umožnené na:   - bývalom antukovom ihrisku pri kotolni Sever,   - nespevnenom parkovisku na ulici M. R. Štefánika,   - na ulici Lipová pred základnou školou.     Ďakujeme za  porozumenie, trpezlivosť a zároveň Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť.
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa