Projekt - Bezpečne a hravo cestou - necestou

logo tescoBezpečne a hravo cestou - necestou
Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!
 
Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej výzvy Nadácie Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ zameraného na podporu lokálnych verejnoprospešných projektov.
 
Projekt „Bezpečne a hravo cestou – necestou“, ktorý riešil vybudovanie dopravného ihriska v areáli materskej školy a nákup kolobežiek pre deti, získal grant vo výške 1 300 eur od Nadácie Tesco.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa