TESCO logo - Vy rozhodujete, my pomáhame
Bezpečne a hravo cestou – necestou
Projekt dopravného ihriska pre deti
Materská škola, ul. Obrancov mieru, Rajec
Cieľom a nosnou myšlienkou projektu je
 
- vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám,
- rozvíjanie fyzickej kondície, rozvoj aktívneho a bezpečného pohybu s využitím kolobežiek, bicyklov,
  odrážadiel a pod.
- rozvoj znalostí o dopravných značkách, riešení elementárnych dopravných situácií v roli cyklistu,
  chodca, prípadne iného účastníka cestnej premávky,
- rozvoj ohľaduplnosti, tolerancie u detí, schopnosti rozdeliť sa. 
 
Navrhované riešenie dopravného ihriska
 
Navrhované riešenie dopravného ihriska
 
Navrhované riešenie dopravného ihriska
 
Popis projektu
Projekt Bezpečne a hravo cestou-necestou rieši:
- vybudovanie dopravného ihriska v areáli Materskej školy
- nákup vhodných dopravných prostriedkov pre deti
- vlastnou edukačnou činnosťou pedagógov a odbornej verejnosti (Mestská polícia) zabezpečiť rozvoj
  znalostí o dopravných značkách, riešení elementárnych dopravných situácií v roli cyklistu, chodca,
  prípadne iného účastníka cestnej premávky
Realizácia projektu
Vlastná realizácia zahŕňa:
- Vyčistenie plochy pre ihrisko
- Realizácia náterov dopravného ihriska
- Nákup kolobežiek, prilieb, miniautíčok
 
Výška požadovaného grantu predstavuje 1300 €, všetky prostriedky nájdu efektívne využitie pri realizácii projektu.
Pri realizácii sa do aktivít zapojí širšia verejnosť – rodičia, pedagógovia, dobrovoľníci, Mesto Rajec,....
Podporme svojou voľbou možnosť rozvíjať dopravné zručnosti
detí z mesta Rajec už od útleho veku.
Podnecujem zdravý a bezpečný pohyb detí aj touto hravou a kreatívnou formou.
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa