pz srPREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:
 
- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky
  pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
 
- Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových
  predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
 
- Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
 
- Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
 
- Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra
  v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu
  (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
 
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
 
- Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od
  ľudí,  ktorých nepoznáte.
 
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.
 
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa