Oznam - MsÚ Rajec

č. 2/2015
OZNAM - MsÚ Rajec
Vážení občania!
Všetky drobné stavebné odpady pochádzajúce z bežných udržiavacích prác, stavebných úprav, rekonštrukčných prác (najviac do objemu 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), objemové a nadrozmerné odpady, ako aj použitý kuchynský olej môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora.
Pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Sypanie stavebných odpadov do kontajnerov na komunálny odpad spôsobuje preťažovanie kontajnerov, znižuje ich životnosť, znemožňuje ich vyprázdnenie zberným vozidlom a spôsobuje problémy ostatným spoluobčanom, ktorí nemajú kde uložiť svoj komunálny odpad.
Stavebné odpady nepatria do kontajnerov na komunálny odpad!
 
Zberný dvor, Fučíkova 339, 015 01 Rajec
Otváracie hodiny:  pondelok až piatok 6.00 – 14.30 hod.;sobota 8.00 – 12.00 hod.;  nedeľa zatvorené
MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa