MESAČNÍK RAJČAN

    Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno dvojčíslo – júl/august.
    V mesačníku Rajčan sú uverejňované články o dianí v meste, rozhovory s primátorom o aktuálnej situácii v meste, prezentujú sa v ňom usporiadané akcie Mestského kultúrneho strediska Rajec, pozvánky na kultúrne akcie, o svojej činnosti v ňom informujú aj všetky školy v meste, športové kluby, organizácie a ale aj ostatné obyvateľstvo mesta. V mesačníku Rajčan je možné zadať plošnú inzerciu.
    Kúpou farebnej kopírky Konica Minolta koncom roka 2007 sa začal mesačník Rajčan od roku 2008 tlačiť čiastočne farebne (strany 1,2,11 a 12), na kvalitnejšom papieri a s kvalitnejšou tlačou.


HISTÓRIA

    Prvé číslo Rajčana vyšlo v októbri v r. 1957. Redakcia sídlila v bývalej Jedenásťročnej škole v Rajci a vydával ho vtedajší osvetový dom. Rajčan vždy vydávali a tvorili dobrovoľníci, ktorí si museli popri svojom zamestnaní nájsť čas na zostavenie každého nového čísla. Preto Rajčan nebol vždy mesačník. Boli obdobia, že vyšli aj dve čísla do mesiaca, ale boli aj obdobia, že vyšlo jedno číslo za 2-3 mesiace. Rozdiely boli aj v rozsahu. Niektoré čísla mali iba 4-6 strán. Postupne sa rozsah strán v jednom čísle ustálil na 12 stranách.


UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV A INZERCIE

    Svoje príspevky alebo inzerciu môžete podať najneskôr do 20. dňa v mesiaci:
- poštou na adresu redakcie,
- e-mailom,
- osobne v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec,
 
CENNÍK INZERCIE V MESAČNÍKU RAJČAN
ROZMER (v x š)  čierno-biela strana    farebná strana
4 x 9 cm 3,40 € 5,00 €
1/8 strany (6x9 cm) 5,00 € 6,70 €
1/4 strany (12x9 cm)  8,30 € 10,00 €
1/2 strany (12x19 cm)  16,60 € 20,00 €
1 strana (24,5x19cm) 33,20 € 40,00 €
 
 
PRACOVNÁ DOBA (1. september - 30. jún)
pondelok – piatok       8.00 – 17.00 hod.
   
PRACOVNÁ DOBA (1. júl - 31. august)
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
 
 
KONTAKTY:
   
Adresa: Mestské kultúrne stredisko Rajec
Námestie SNP 2/2
015 01  Rajec
Tel./fax:    041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil: 0910 923 575, 0910 909 049
e-mail: zuzana.scasna@rajec.net
mesacnikrajcan@rajec.net
msks@rajec.net
 
Upozornenie:
Bez predchádajúceho súhlasu Mestského kultúrneho strediska nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a zverejňovať.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa