Spravodajstvo

Zo zasadnutia mimoriadneho mestského zastupiteľstva

č. 2/2015 ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na 15.1.2015 s dvoma bodmi programu. Prvým bodom bolo uprázdnenie poslaneckého mandátu a druhým bodom návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2015. Dňa 9.1.2015 sa p.… viac informácii

Krv nad zlato

č. 2/2015 KRV NAD ZLATO Už po štvrtýkrát sa spojila Národná transfúzna stanica s mestom Rajec a 13. januára 2015 vo veľkej zasadačke mestského úradu zorganizovali mobilný odber krvi. Táto akcia sa stala veľmi populárna u mladých aj starších občanov, a tak prišlo podporiť túto solidárnu… viac informácii

Informácia pre občanov mesta Rajec grantovom programe na podporu zlepšenia kultúry stravovania

č. 2/2015 INFORMÁCIA PRE OBČANOV MESTA RAJEC O GRANTOVOM PROGRAME NA PODPORU ZLEPŠENIA KULTÚRY STRAVOVANIA Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Obrancov mieru 400/51 v Rajci a vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Mudrochova 930/10 v Rajci touto cestou ďakujú… viac informácii

Oznam Gymnázium, Javorová 5, Rajec

č. 2/2015 Oznam Gymnázium, Javorová 5, Rajec Oznamuje rodičom, že v školskom roku 2015/2016 môže otvoriť 2 triedy gymnázia: - 1 trieda so všeobecným zameraním - 1 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka „Anglická trieda“ okrem kvalitnej jazykovej prípravy ponúka: - možnosť… viac informácii

Zápis predškolákov do prvého ročníka

č. 2/2015 ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA V dňoch 23. a 24. januára sa konal v Základnej škole, Lipová 2, zápis predškolákov do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho deti narodené v čase od 1.9.2008 do 31.8.2009, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená povinná školská… viac informácii

Oznam - MsÚ Rajec

č. 2/2015 OZNAM - MsÚ Rajec Vážení občania! Všetky drobné stavebné odpady pochádzajúce z bežných udržiavacích prác, stavebných úprav, rekonštrukčných prác (najviac do objemu 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), objemové a nadrozmerné odpady, ako aj použitý kuchynský olej môžete bezplatne… viac informácii

Predvianočný Krakow

č. 2/2015 PREDVIANOČNÝ KRAKOW 12. decembra 2014, sa viacerí žiaci Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci museli zobudiť skoro ráno, aby sa mohli pripraviť na zaujímavú exkurziu do jedného z najkrajších historických miest Európy, do Krakowa. Po trojhodinovej ceste luxusným autobusom vystúpili… viac informácii

Z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

č. 1/2015 Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA       Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uskutočnilo sa 15.… viac informácii

Najčastejšie meno v rodnom liste bolo Jakub a Nela

č. 1/2015 NAJČASTEJŠIE MENO V RODNOM LISTE BOLO JAKUB A NELA   Mesto Rajec malo k 31.12.2014 5971 obyvateľov, z toho 2977 mužov a 2994 žien. Na porovnanie k 31.12.2013 malo naše mesto 5982 obyvateľov. V roku 2014 sa narodilo 54 detí (26 chlapcov a 28 dievčat), čo je o dve menej ako v… viac informácii

Tradičná vianočná kapustnica a vianočný punč

č. 1/2015 TRADIČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA A VIANOČNÝ PUNČ        Vianočné obdobie je časom pokoja, lásky a obdarovania. Je to obdobie, kedy sa snažíme viac myslieť na druhých a zaujímame sa o nich.      Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa