Zápis predškolákov do prvého ročníka

č. 2/2015
ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
V dňoch 23. a 24. januára sa konal v Základnej škole, Lipová 2, zápis predškolákov do 1. ročníka. Zúčastnili sa ho deti narodené v čase od 1.9.2008 do 31.8.2009, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená povinná školská dochádzka.
Budúci prváci prišli spoločne s rodičmi. V školských laviciach mali možnosť preukázať svoje doterajšie poznatky, na základe ktorých posúdili prítomné panie učiteľky spolu so špeciálnou pedagogičkou ich školskú zrelosť. Nastávajúci školáci si mohli odniesť rôzne darčeky a vyskúšať si svoju pohybovú šikovnosť. Spolu prišlo 51 detí, z ktorých štyrom sa pripravenosť do školy ešte odborne posúdi.
 
 
PaedDr. Marian Paprskár, riaditeľ ZŠ Lipová
1x foto: archív ZŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa