č. 12/2014
VESELO A TVORIVO V MATERSKEJ ŠKOLE
 
Veselo a tvorivo v Materskej školeTak by sa dal charakterizovať začiatok školského roku v našej materskej škole. Jeseň je mocná čarodejka, ktorá ponúka plné priehrštie aktivít pre deti predškolského veku. Priamo v prírode, formou zážitkového učenia, sme aj my deťom ponúkli možnosť vnímať krásu jesennej prírody a zároveň sa cítiť v nej príjemne a niečo nové sa dozvedieť.
Pekné jesenné počasie nás vylákalo do prírody, zahrali sme sa v nej veľa pohybových hier, hrali sme sa na šarkany, so stuhami sme nacvičovali beh do kopca a z kopca. S očami otvorenými dokorán sme objavovali v prírode nové poznatky o nej, napríklad o liečivých bylinkách, o stromoch, kríkoch, ich plodoch, vnímali sme ich vôňu, farbu... Do tejto činnosti zapojili deti vlastné zmysly. Nazbierali sme rôzny prírodný materiál, ktorý sme následne využili pri tvorbe výrobkov na výstavu ovocia a zeleniny. Túto nádhernú výstavu sme ako každý rok s deťmi navštívili. Deti si tu okrem ovocia a zeleniny, kvetov a plodov mohli nájsť aj svoje vlastnoručne vyrobené práce. Mohli hodnotiť aj práce svojich kamarátov z MŠ na ulici Mudrochovej a taktiež práce detí z oboch základných škôl, ktoré boli neuveriteľne nápadité a originálne, slovom úžasné. Fantáziu a vlastné nápady mohli deti uplatniť spolu so svojimi rodičmi na akcii Jesenné kúzlenie.
Aj tento rok sa rodičia aktívne zapojili do tejto aktivity materskej školy a naše šatne opäť zavoňali tekvicami, gaštanmi, listami, šípkami a iným rôznorodým jesenným prírodným materiálom, z ktorého vznikli milé jesenné postavičky, ježkovia, strašidlá...
V aktivite Opadalo lístie, ktorú sme uskutočnili v spolupráci so Školou ochrany prírody vo Varíne, deti uplatnili užVeselo a tvorivo v Materskej škole svoje poznatky o stromoch a listoch, rozlišovali ich tvarovú rôznorodosť a s pomocou pani ochranárky Mirky spoznali aj názvy mnohých drevín na školskom dvore.
Deti spoznali aj prácu mestskej polície, ktorá nás pozvala na svoje pracovisko. Pútavým rozprávaním a predvádzaním nám zamestnanci mestskej polície priblížili svoju prácu. Deti sa dozvedeli veľa nového o práci mestského policajta a jej význame pre naše mesto. Okrem iného mali deti možnosť vidieť ako mestskí policajti odchytajú zatúlaných psíkov, kde sú umiestnení a čo sa s nimi deje potom. Zasadli tiež v malej zasadačke na miesta poslancov mesta. Veľmi dobre sa tam cítili a zapojili sa do diskusie, ktorú s nimi viedol náčelník Mestskej polície v Rajci pán Jasenovec. Taktiež mali možnosť vidieť monitorovacie kamery nášho námestia. Deťom sa stretnutie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie, možno na dopravnom ihrisku. Ešte raz ďakujeme za zaujímavé informácie.
S pomocou dvadsiatich štyroch rodičov sme brigádnou činnosťou dokázali obnoviť náter polovice preliezačiek a hojdačiek na školskom dvore. Za ich ochotu im touto cestou ďakujeme. Veľkú radosť nám i deťom urobil svojim sponzorským darom pán Tibor Papšo – Skalka Šuja, s.r.o., ktorý zabezpečil nový piesok do jedného z pieskovísk na školskom dvore.
Medzi týmito všetkými aktivitami sme stihli aj týždeň aktívnej prípravy na prekonanie strachu z vody a uskutočnili sme pre deti 5 – 6 ročné Predplavecký kurz. Tento kurz je súčasťou prípravy dieťaťa na vstup do základnej školy a mali by ho uskutočňovať v rámci svojich podmienok, všetky materské školy.
Život v našej materskej škole je pestrý a činorodý. Našim cieľom je spríjemniť pobyt detí v materskej škole, veď niektoré deti v nej trávia viac času denne, ako so svojimi rodičmi. Našou víziou teraz, ale aj do budúcnosti, je šťastné dieťa. A snažíme sa pre to aj niečo urobiť. Nie formálne, nie teoreticky, ale prakticky, ľudsky a primerane veku detí, o ktoré sa staráme.
                                                                           Za kolektív zamestnancov MŠ na ulici Obrancov mieru v Rajci
                                                                           Edita Pekariková, učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
                                                                           foto: archív MŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa