č. 12/2014
GYMNAZIÁLNY BABYLON
 
Gymnaziálny BabylonV stredu 1. októbra sa oslavoval sviatok európskych jazykov v celej Európe, a preto sme sa rozhodli venovať jeden deň jazykom aj my v Gymnáziu Rajec na Javorovej 5.
Myšlienka Európskeho roka jazykov sa zrodila na pôde Rady Európy počas Project's Final Conference v apríli 1997, ktorú organizovala Language Policy Division. Návrh bol podporený predstaviteľmi jednotlivých štátov a preskúmaný rôznymi orgánmi Európskej komisie.
V januári 1999 bol rok 2001 deklarovaný za Európsky rok jazykov a Európska únia sa k projektu pridala v júni 2000. Hlavným cieľom kampane bola podpora bohatého lingvistického a kultúrneho dedičstva Európy. Bola to príležitosť osláviť jazykovú rozmanitosť Európy a zdôrazniť dôležitosť jazykového vzdelávania v prostredí narastajúceho multilingválneho a multikultúrneho kontinentu. V našom gymnáziu sa učí päť európskych jazykov: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk.
Pri príležitosti Dňa európskych jazykov sme vyučovanie rozdelili do jazykových blokov. Aby sme nadviazali spoluprácu medzi rajeckými školami, pozvali sme žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy na Lipovej ulici a tiež deviatakov zo Spojenej školy katolíckej, aby sme im jazyky priblížili trochu inou – hravou formou. Študenti v blokoch anglického jazyka absolvovali online testy, prostredníctvom ktorých zisťovali svoju úroveň jazyka, písomné testy, tiež blok, na ktorom pozerali časť anglického filmu a potom odpovedali na kladené otázky. V sekcii slovenského jazyka si starší žiaci overovali svoje vedomosti vypracovávaním minuloročných maturitných testov. Mladší žiaci riešili jazykové hry: nahrádzali nesprávne používané slová spisovnými, lúštili krížovky, osemsmerovky a tajničky. Na francúzskom jazyku získali zaujímavé informácie z histórie, ale aj súčasnosti Francúzska, dozvedeli sa, aké sú jeho hlavné symboly. Ruský jazyk bol pre mnohých zaujímavý práve tým, že sa s ním bežne nestretávajú. Veľmi zaujímavou skúsenosťou bola rozprávka Máša a medveď. Napriek neznalosti tohto jazyka žiaci nemali problémy s porozumením neznámeho textu. Dopĺňanie slov do piesne od nemeckej speváčky Neny ich čakalo v bloku nemeckého jazyka. Cieľom bolo počúvanie s porozumením.
Všetci žiaci sa aktívne zapájali do pripravených činností a v skupinkách absolvovali jednotlivé jazykové oddelenia. Každý súhlasil, že ovládanie jazyka je obrovskou výhodou pri začlenení sa do súčasného otvoreného sveta. A výrok „Človek vymyslel reč preto, aby sa mu zmestil do hlavy celý svet.“ (Jiří Voskovec) platí v dnešnej dobe dvojnásobne.
                                                                                                                        PaedDr. Veronika Veselá
                                                                                                                        foto: archív gymnázia
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa