č. 12/2014
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
KONANÝCH DŇA 15.11.2014 V MESTE RAJEC
 
Počet zapísaných voličov - 4 986
Počet zúčastnených voličov - 2 701
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 2 594
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 2 650
Percento účasti - 53,14%
 
PORADIE KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA
MESTA RAJEC
1. Ing. Ján Rybárik - 1638
2. Mgr. Vladimír Baďura - 951
3. Peter Pekarík - 61
Za primátora mesta Rajec bol zvolený Ing. Ján Rybárik s počtom hlasov 1 638.
 
POSLANCI ZVOLENÍ DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAJCI
  1. Mgr. Peter Hanus 453
  2. Mgr. Michal Šupka 338
  3. JUDr. Bohuslav Gelatka 213
  4. Ján Pekara 211
  5. Mgr. Róbert Augustín 217
  6. Ing. Peter Pekara 206
  7. MVDr. Katarína Polačková 282
  8. Ing. Gustáv Mucha 269
  9. Gabriel Špánik 255
10. Mgr. Bohdan Jonek 369
11. Martin Matejka 322
12. Stanislav Albert 227
13. Ing. Zuzana Žideková 202
 
VÝSLEDKY VOLIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH OBVODOV
 
VOLEBNÝ OBVOD 01
Počet zapísaných voličov - 1471
Počet zúčastnených voličov - 748
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 722
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 733
Percento účasti - 50,80%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik - 481
2. Mgr. Vladimír Baďura - 237
3. Peter Pekarík - 15
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Peter Hanus - 453
2. Mgr. Michal Šupka - 338
3. JUDr. Bohuslav Gelatka - 213
4. Ján Pekara - 211
5. Ing. Marián Jasenovec - 179
6. Ing. Juraj Jasenovec - 150
7. JUDr. Anna Kecerová Veselá - 139
8. Vladimír Dubec - 136
9. Roman Dolník - 127
10. Igor Kmeť - 124
11. Miroslav Mazák - 102
12. Jozef Vajcík - 84
13. Rastislav Gažúr - 74
 
VOLEBNÝ OBVOD 02
Počet zapísaných voličov - 1082
Počet zúčastnených voličov - 617
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 580
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 604
Percento účasti - 57,02%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik 336
2. Mgr. Vladimír Baďura 257
3. Peter Pekarík 11
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Róbert Augustín - 217
2. Ing. Peter Pekara - 206
3. Ing. Emil Zafka - 191
4. Jaroslav Smieško - 170
5. Jozef Stupňan - 85
6. Mgr. Tomáš Stránský - 60
7. Miroslav Paulíny - 52
8. Ing. Peter Kardoš - 51
9. Anna Šimková - 35
10. RNDr. Jaroslav Pecho - 30
 
VOLEBNÝ OBVOD 03
Počet zapísaných voličov -1149
Počet zúčastnených voličov - 618
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 596
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora - 611
Percento účasti - 53,79%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik - 387
2. Mgr. Vladimír Baďura - 213
3. Peter Pekarík - 11
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. MVDr. Katarína Polačková - 282
2. Ing. Gustáv Mucha - 269
3. Gabriel Špánik - 255
4. Ing. Jozefa Blažeková - 208
5. Ján Kavec - 140
6. Ing. Juraj Šimko - 110
7. PaedDr. Ján Mihalec - 108
8. Jozef Kavec - 74
9. Bc. Martin Dubec - 72
 
VOLEBNÝ OBVOD 04
Počet zapísaných voličov - 1284
Počet zúčastnených voličov - 718
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MZ - 696
PPHL pre voľby primátora - 702
Percento účasti -  55,92%
 
Poradie kandidátov na primátora mesta Rajec
1. Ing. Ján Rybárik 434
2. Mgr. Vladimír Baďura 244
3. Peter Pekarík 24
 
Poradie kandidátov na poslancov do MZ
1. Mgr. Bohdan Jonek - 369
2. Martin Matejka - 322
3. Stanislav Albert - 227
4. Ing. Zuzana Žideková - 202
5. Jana Koledová Žideková - 197
6. Bc. Marta Repková - 146
7. Ing. Ľubor Žucha - 142
8. Ing. Ján Zmrhala - 122
9. Ing. Miloslav Jaroš - 105
10. Branislav Michalec - 99
11. Anna Babulová - 93
12. Milan Kasman - 78
13. Ing. Ján Huljak - 76
14. Hubert Grečnár - 75
15. JUDr. Zuzana Mlynárová - 53
16. Vladimír Novosad - 47
                                                                                        MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa