č. 11/2014
 ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICI
 
Školský rok je v plnom prúde. Priniesol so sebou už veľa, veľa zaujímavých skúseností a noviniek.
Základná škola Lipova ul. - kuchyňaV prvom rade to boli prípravy na nový školský rok 2014/2015, ktoré sa začali už počas uplynulých prázdnin. Práve toto obdobie sme využili na rozsiahlu rekonštrukciu školskej kuchyne v hodnote približne 10 000 eur, keď sa zrealizovalo položenie novej dlažby a kanalizačných systémov s prihliadnutím na všetky požadované parametre z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia ale aj estetiky. Podľa slov kompetentných orgánov sa týmto posledným krokom rekonštrukcie dostala naša školská kuchyňa svojím celkovým vzhľadom, zariadením a vybavením na najvyššiu požadovanú úroveň.
Svoj nový šat dostali aj všetky schody do školskej budovy. Uskutočnili sa aj stavebné úpravy v kotolni a jej čiastočná oprava.
V októbri sme dali do užívania aj nové zrekonštruované priestory pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Túto triedu navštevuje z roka na rok viac a viac detí, nakoľko potrebujú individuálny prístup. Žiakom sa v nej venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Trieda poskytuje komfortnejšie priestory a tým aj kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie.
V závere vám prinášame stručný prehľad o tom, čo sa nám už podarilo zrealizovať v tomto školskom roku so žiakmi.
AUGUST Prešporský pohár 2014 Bratislava – mažoretky. Medzinárodná nepostupová súťaž mažoretkových skupín v malých a veľkých formáciách baton, pom-pom a mix. Umiestnenie: 1x 1. miesto, 3x 2. miesto, 3x 3. miesto. Mgr. Z. Rizmanová.
SEPTEMBER Výstava projektov žiakov v mesiacoch september až október: prezentácia projektovej činnosti žiakov našej školy na Radnici v Rajci. Mgr. D. Tordová.
Exkurzia ôsmakov Budapešť: Tropicarium – Oceanarium + historická časť Budapešti so sprievodcom. Mgr. D. Gáperová.
Exkurzia šiestakov Bratislava: Múzeum dopravy, Incheba – Tutanchamon, ZOO, Dinopark. Mgr. M. Drdáková.
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov: prezentácia žiackych prác na výstave ovocia a zeleniny. Mgr. D. Ďurišová, Mgr. J. Paulinyová.
Exkurzia IX.A, B, C, D: Múzeum miniatúrnych stavieb sveta. Mgr. Ľ. Majerčiak, Mgr. F. Rojik, Ing. M. Fraštiová.
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu: 1. miesto v poradí družstiev, 2. miesto Vratko Šimek, 5. miesto Damián Cesnek. 4. miesto v poradí družstiev dievčat (Viktória. Hromadová, Tamara Husárová). Mgr. Ľ. Majerčiak.
Prešporský pohár: súťaž mažoretkových skupín Bratislava. Mgr. Z. Rizmanová.
OKTÓBER Deň európskych jazykov: ukážka cudzích jazykov – gymnázium Rajec.
Exkurzia VI.A, VII.C: ZOO Zlín. Mgr. D. Tordová, Mgr. J. Veselá.
Beseda Pravda o drogách: žiaci 2. stupňa. Lektor: Peter Remper. Mgr. D. Tordová.
Exkurzia VII.A, VII.B: Uhrovec, Košariská, Bradlo. PaedDr. M. Žuchová.
Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu: 4. miesto v poradí družstiev chlapcov.
Exkurzia V.A, B, C: Budatínsky zámok, Vychylovka (skanzen a železnička). Mgr. V. Hojová, Mgr. Lukaniaková, Mgr. M. Šupka.
Program pre starších občanov – Kytica dobrých slov: Klub dôchodcov v Rajci, recitačné pásmo dramatického krúžku. Mgr. J. Paulinyová.
Deň šedín a kvetín: Kultúrny dom Rajec, akcia MsKS Rajec, kultúrny program našich žiakov. Mgr. D. Ďurišová, Mgr. M. Orlinská.
Exkurzia VII.A, B: Uhrovec, Košariská – Bradlo, Trenčín. PaedDr. M. Žuchová, Mgr. V. Fraštiová.
Majstrovstvá obvodu v malom futbale Rajec: 1. miesto. Mgr. Ľ. Majerčiak.
Turnaj vo vybíjanej st. žiačky Lietavská Lúčka: 2. miesto. Mgr. Ľ. Majerčiak.
 
                                                                                                 PaedDr. M. Paprskár, riaditeľ ZŠ na Lipovej ul.
                                                                                                                                         2x foto: archív ZŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa