č. 11/2014
HRY GENERÁCIÍ
 
Na konci júna Domov vďaky v Rajci zorganizoval 2. ročník seniorských hier. Po veľkom úspechu a záujme seniorov z radov klientov zariadenia i mesta Rajec, ktorý bol zaznamenaný v minuloročnom premiérovom ročníku, pripravili pracovníci zariadenia i tento rok deň plný zábavy, súťaženia a dobrej nálady. Vďaka snahe zainteresovaných sa Domovu vďaky podarilo získať grant v programe Zelená pre seniorov Nadácie Orange, ktorý umožnil rozšíriť Hry generácií. Účasťou žiakov z miestnej Katolíckej spojenej školy hry pozitívne pôsobia na posilnenie medzigeneračnej solidarity a vzájomného odovzdávania skúseností, rád a hodnôt. Na pohyb a tvorenie zamerané aktivity zaujali všetkých účastníkov, čoho dôkazom bol aktívny prístup a vytvorené dielka – vtáčie búdky i maľby na aktuálnu tému. Okrem letného kola seniorských hier sa Domov vďaky rozhodol zorganizovať aj jesenné kolo hier, ktoré sa uskutočnili 16. októbra. Hry boli opäť financované za pomoci spoločnosti Orange, a to z prostriedkov Zamestnaneckého grantu Nadácie Orange. Na ich príprave a realizácii sa podieľala trojica predkladateliek projektu z pobočky mobilného operátora v žilinskom OC Dubeň. Jesenné Hry generácií boli zamerané na dary jesene a s nimi spojené aktivity, ako tlačenie kapusty, tvorenie šarkanov, vyrezávanie halloweenských tekvíc, hrabanie lístia a pod. Jeseň je vzácna, pretože nám poskytuje množstvo zemských pokladov, no rovnako prínosné sú aj skúsenosti, ktorými človek oplýva v pomyselnej jeseni svojho života. Domov vďaky si teda aj týmto podujatím uctil celoživotnú prácu a skúsenosti seniorov z malebného mestečka Rajec.
                                                                                             
                                                                                                 Mgr. Lívia Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
                                                                                                                                            Foto: archív DV
Hry generáciíHry generácií
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa