Prezidentské voľby 2024

Výsledky voľby prezidenta SR 2024 - 2. kolo

 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
2. kolo - 6. apríl 2024
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO-1 VO-2 VO-3 VO-4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4646 1361 1029 1158 1098
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 3156 932 701 725 798
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 3155 931 701 725 798
Počet platných hlasov odovzdaných všetkých kandidátov 3143 923 699 724 797
Percento účasti 67,93 68,48 68,12 62,61 72,68
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1. Ivan Korčok, Ing. 1310 361 319 317 313
2. Peter Pellegrini, Ing. 1833 562 380 407 484

Výsledky voľby prezidenta SR 2024 - 1. kolo

 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
1. kolo - 23. marec 2024
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO-1 VO-2 VO-3 VO-4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4659 1363 1032 1156 1108
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2667 767 601 616 683
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2667 767 601 616 683
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 2661 764 599 616 682
Percento účasti 57,24 56,27 58,24 53,29 61,64
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1. Andrej Danko, JUDr. 4 2 0 1 1
2. Patrik Dubovský, Mgr., PhD. 35 10 11 8 6
3. Krisztián Forró 0 0 0 0 0
4. Štefan Harabin, JUDr. 339 99 59 76 105
5. Ivan Korčok, Ing. 1011 268 258 242 243
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. 24 12 4 3 5
7. Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing. 59 27 4 11 17
8. Igor Matovič, Mgr. 47 15 10 11 11
9. Milan Náhlik, Mgr. 6 5 1 0 0
10. Peter Pellegrini, Ing. 1134 325 252 264 293
11. Róbert Švec, Mgr. 2 1 0 0 1
 

Voľby prezidenta SR 2024

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23.3.2024 od 7:00 do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6.4.2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa