Partnerské kraje a mestá

PARTNERSKÉ KRAJE A MESTÁ
 
Euroregión Beskydy - logo; odkaz na novú stránku
       EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov - Slovenskej, Poľskej a Českej republiky.
       Významná geografická poloha na trase 2 transeurópskych multimodálnych koridorov (v smere sever-juh koridor č. VI Žilina-Čadca-Zwardoň-Katowice-Gdaňsk a v smere západ-východ koridor č. Va Viedeň-Bratislava-Žilina-Ľvov), prekrásna príroda Beskýd a kvalitný ľudský potenciál s pomerne vysokou vzdelanostnou a kvalifikačnou štruktúrou vytvárajú predpoklady na jeho rozvoj vo všetkých oblastiach. 
       Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek. ...
viac informácií - www.regionbeskydy.sk

Projekty: Poľsko-slovenské cesty dedičstva - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

    P R O J E K T Y   Poľsko-slovenské cesty dedičstva - sekcia (tu) Poľsko-slovenské cesty dedičstva. - Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa. ...plné znenie(tu) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 ...plné znenie(tu) Výzva na predloženie ponuky… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa