Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027        Strategický dokument Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023-2027  je strednodobý programovací… viac informácii

OÚ Žilina - Rozhodnutie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec na roky 2019-2015 - aktualizácia

  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/016914-017 Vybavuje  … viac informácii

OÚ Žilina - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025"

  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/016914-002 Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková  VEC: Oznámenie o strategickom dokumente … viac informácii

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, aktualizácia 2019-2025.

MESTO  RAJECNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Vážení občania,             uznesením MZ č. 44/2019 zo dňa 23.mája 2019 bolo schválené doplnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta , aktualizácia 2019-2025.   Touto cestou… viac informácii

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2008-2018
       Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec  na roky 2008-2018  bol  dňa 27. marca 2008  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva v Rajci uznesením číslo 35/2008 schválený. Na úradnej tabuli vyvesený… viac informácii

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - aktualizácia na obdobie 2015 - 2020

Strategický dokument „Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina AKTUALIZÁCIA NA OBDOBIE 2015 – 2020“ je spracovaný podľa zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z. z. účinného od 1. januára 2015.   Je to strednodobý rozvojový… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa