Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Rajec je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000  2362 1432
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hanus, primátor
e-mail: podatelna@rajec.sk
Telefon: 041/507 65 19; 041/542 20 30
Fax: 041/542 22 24
Úrad pre verejné obstarávanie - Profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5434
Centrálny register zmlúv z elektronického trhoviska
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs1=Mesto+Rajec&art_ico1=00321575&page=0

 


     Súhrnné správy verejného obstarávateľa, mesta Rajec, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené a dostupné na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html

 

Súhrnné správy verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/5434


  Archív článkov (kliknite na tento odkaz)

Mesto Rajec získalo ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Mesto Rajec získalo ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022
Získali sme ocenenie – Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022   Portál TRANSPAREX udelil Mestu Rajec ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.… viac informácii

Certifikát pre Mesto Rajec - Zodpovedný obstarávateľ A+ za rok 2021

Certifikát pre Mesto Rajec - Zodpovedný obstarávateľ A+ za rok 2021
Získali sme ocenenie – Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2021   Portál TRANSPAREX udelil Mestu Rajec ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 s hodnotením VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ za transparentné… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa