Školstvo

 
ŠKOLSTVO
 
Základná škola Lipová 2, Rajec; odkaz na novú stránku
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833
Katolícka spojená škola Rajec; odkaz na novú stránku
Zriaďovateľ:  Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza
Kontakt: 
Adresa:   Námestie A. Škrábika č. 5, 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422619;  0901 702286
 www:  katskola.sk   email:  katskola@katskola.sk
Gymnázium Rajec, Javorová 5; odkaz na novú stránku
Zriaďovateľ:  Žilinský samosprávny kraj
 Kontakt: 
Adresa:   Javorová 5, 015 21 Rajec 
Telefón:  041 - 5424508, 5424507, 5422118
Základná umelecká škola Rajec
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec 
Kontakt: 
Adresa:   ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec 
Telefón - Fax:  041 - 5422075
 www:  mzusrajec.sk   email:  mzusrajec@gmail.com
Materská škola Mudrochova ul., Rajec Materská škola  - ul. Mudrochova    ... viac informácií
Zriaďovateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
Kontakt: 
Adresa:   Mudrochova č. 930/10, 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422426     email:  msmud@rajec.sk
 
Materská škola ul. Obrancov mieru, Rajec Materská škola - ul. Obrancov mieru   ... viac informácií
Zriaďovateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
Kontakt:
Adresa:   Obrancov mieru č. 400/51, 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422433   email:  msom@rajec.sk
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa